Sesofoods xin thông báo thay đổi số tài khoản thanh toán đơn hàng.

Để nâng cao dịch vụ và thống nhất trong hình thức thanh toán. Sesofoods xin phép thay đổi  Số tài khoản thanh toán từ Yucho =>> Ngân hàng Pay pay

Sau đây là video hướng dẫn thanh toán từ App yucho :
Nếu quý khách vướng mắc trong hình thức thanh toán, vui lòng liên hệ Sesofoods để được giải đáp kịp thời.

1. Hướng dẫn chuyển khoản từ app Yucho sang ngân hàng PayPay

 

2. Hướng dẫn chuyển khoản từ cây ATM Yucho sang ngân hàng Paypay